Information angående Covid-19 och barn och ungdomar med JIA

Med anledning av utbrottet av Coronavirussjukdomen har Svensk Barnreumatologisk Förening utfärdat ett dokument till vårdgivare och patienter angående Covid-19 och barn och ungdomar med JIA.

Dokumentet finns att ladda ner här.

Se även Folkhälsomyndighetens information om Coronaviruset på deras hemsida här.