Bo Magnusson

Vilken bakgrund har du?

Jag har bred erfarenhet som barnläkare sedan 30 år och har arbetat med barnreumatologi på heltid senaste 15 åren. Tidigare har jag arbetat inom öppenvård, barnhälsovård, skolhälsovård, flyktingmottagande.

Vill du kortfattat berätta om din roll som registerhållare för Svenska Barnreumaregistret. Vad innebär det? Finns några resultat från Barnreuma som du vill lyfta fram?

Som registerhållare ansvarar jag för att kvalitetsregistret utvecklas på bästa tänkbara sätt och att det används på ett sätt som leder till bättre vård, säkrare vård och ökad livskvalitet för patienterna. Minst sagt stora men väldigt inspirerande uppgifter. Det gäller att hålla grytan kokande på lagom värme i så många situationer som möjligt. Täckningsgraden är mycket viktig och utvecklas på ett positivt sätt.

Vilka ser du som framtida utmaningar och möjligheter med Barnreuma

Ökad samverkan med patienter och föräldrar. Göra registret busenkelt att använda så att vi kan ägna energi till att förbättra och underlätta vården. Vi skall bli drabbade av utdata istället för att ägna tid åt indata. Internationellt samarbetet så att vi får snabbare och bättre resultat. Då krävs samordning av data, säkra IT-lösningar och identitetsskydd. Och det är dags att börja forska och göra analyser med registerdata som grund – alla projekt välkomnas.

Om Bo

Arbete: Barnreumatolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm

Gör på fritiden: Barnbarnen, kvinnan, Stockholm, Dalarna, Haverdal, Grövelsjön, Kultur i alla former, Friskis och naturen

Bästa bok: Göran Sonnevi: Bok utan namn och Knausgård: Min kamp1-6

Bästa film: De andras liv eller Hästen eller Återträffen

Bästa musik: Allan Pettersson 7e symfoni; Sjostakovich 8e stråkkvartett; Sofia Karlsson sjunger Dan Andersson; Keith Jarret Kölnkonsert; Esbjörn Svenssons trio; Glenn Gold spelar Goldbergvariationer av Bach

Betyder mycket för mig: Kärlek och lusten (även till jobbet) och respekt för det som är annorlunda

Önskar inför framtiden: Tolerans, tillit, försoning och samarbete