Nationella riktlinjer barnreumatisk ledsjukdom

OM RIKTLINJERNA

Riktlinjerna ger ett stöd för en bästa vård i alla avseendet till barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar. De har utarbetats i samverkan mellan patienter och olika vårdprofessioner under ledning av barnreumaregistret på uppdrag av Svensk Barnreumatologisk Förening. Arbetet med riktlinjerna är i sig en viktig process som med fördel kan engagera så många som möjligt. När bevis saknas har vi använt oss av vår egen specialistkunskap. Patientens egna synpunkter på vården är en viktig del av arbetet. Varje avsnitt har en textansvarig person men har utarbetats i samverkan med andra och är öppet för kontinuerlig förbättring.
Vill du vara delaktig i arbetet, har synpunkter och/eller förbättringsförslag kontakta Karin Palmblad, registerhållare vie e-post karin.palmblad@sll.se

Bo Magnusson, redaktör

PUBLICERADE RIKTLINJER

 

ARBETSTERAPEUT

 

 

KURATOR

 

 

 

 

 

BARNORTOPEDI

 

 

 

ÖGON

 

 

 

TANDVÅRD

 

KOMMANDE RIKTLINJER

 

 

SMÄRTA 

 

 

 

TRÖTTHET 

 

 

 

KLIMATVÅRD

 

 

 

REGISTER OCH FORSKNING

 

BARNREUMAGISTRET OCH E-HÄLSA

 

 

ALTERNATIV BEHANDLING

 

TEAMARBETE OCH ANDRA SPECIALITETER

 

 

 

LÄKARE

 

 

 

 

PSYKOLOG OCH BUP

 

 

DIETIST

 

BILAGOR