Barnreumaregistrets Årsrapport 2016 ute

Tack vare att alltfler (vårdgivare och patienter!) registrerar regelbundet kan vi för varje år hämta ut alltmer fullständiga uppgifter om våra patienter, deras barnreumatiska åkommor, behandling, livskvalitet och hälsa.
I den nyutgivna årsrapporten för 2016 delar vi med oss av den senaste statistiken.

Klicka här så får ni ta del av rapporten. Trevlig läsning!