Nya registerhållare!

Efter 9 år vid rodret lämnar nu barnreumatolog Bo Magnusson över registerhållaransvaret till Karin Palmblad och Soley Omarsdottir.

Karin Palmblad, barnreumatolog och patientflödeschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, blir formell registerhållare och Soley Omarsdottir,  barnläkare inom barnreumatologi vid samma sjukhus, blir biträdande registerhållare.

”Min tid som registerhållare har varit väldig rolig och meningsfull och jag vill passa på att tacka alla vårdgivare, patienter, föräldrar och Unga reumatiker som bidragit till att utveckla registret med mig under åren” säger Bo Magnusson.

”Bosses insats för Svenska Barnreumaregistret  är ovärderlig” säger Karin Palmblad. Han har lyckats skapa ett välfungerande, användarvänligt och kliniknära register som även möjliggör ett aktivt patientdeltagande i vården”.  Jag och Soley hoppas på att kunna fortsätta arbetet med registret i hans innovativa anda”.