Kvalitet i barnreumaregistrets årsrapport 2017!

Hur god är kvaliteten på våra data i barnreumaregistret?
Hur kan vi använda registret för att förbättra kvaliteten i vården? 
Hur skattar våra patienter sin livskvalitet ?

Detta är några av de frågor som vi vill lyfta i vår rykande färska årsrapport. Rapporten hittar du här.

Ta del av intervjun om hur barnreumateamet på Skaraborgs sjukhus förbättrat kvaliteten på vårdbesök genom att införa rutinmässiga patientregistreringar via patientportalen inför besöken.
Intervjun finns på sidan 34 i årsrapporten  men går även att läsa direkt här.

Trevlig läsning önskar Barnreumaregistret!