Hederssköldpaddor till registerhållare och barnreumatologisk mottagning

Vid Unga Reumatikers 25 års jubileum fick barnreumaregistrets tidigare registerhållare, Bo Magnusson, hedersutmärkelse i form av Hederssköldpaddan. Motiveringen lydde: ”Med mod och nyfikenhet bjöd du in Unga Reumatiker till att vara med och utveckla barnreumaregistret. Du har varit en pionjär i att inkludera patientperspektivet och tack vare dig är Unga Reumatiker idag en självklar del av utvecklingen av barnreuma i Sverige.”

Barn- och ungdomsmedicinavdelningen med ansvar för reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund fick Hederssköldpaddan med följande motivering: ” Ni var den första specialiserade barnreumatologiska mottagningen i Sverige. Ni var innovatörer inom smärtlindring och tack vare er progressivitet kan barn och ungdomar med reumatisk sjukdom idag känna sig trygga och lugna vid kortisoninjektioner och liknande ingrepp.”

Läs mer om utdelningen här.