Transition och andra avsnitt i Nationella riktlinjer barnreumatisk ledsjukdom

Nu har vi publicerat ett flertal nya avsnitt i våra Nationella riktlinjer för barnreumatisk ledsjukdom. Ett av dessa är Transition som inkluderar ett utarbetat samtalsunderlag för att förbereda ungdomen inför vuxenlivet och överföring till vuxenreumatologen.
Texten om Transition hittar du här.

Andra nya texter är:
Medicinering
Patientens och närståendes medverkan
Utbildning för patienter och närstående

Trevlig läsning!