Uppdaterad information angående Covid-19 och barn och ungdomar med JIA

Nu finns uppdaterad information till föräldrar om Coronafrågor i förhållande till barnreumatisk sjukdom. 

Dokumentet finns att ladda ner här.

Se även Folkhälsomyndighetens information om Coronaviruset på deras hemsida här  och Svenska Barnläkarföreningens förtydligande angående riskgrupper och Covid-19 här