Caroline Liljegren

Hur kom du i kontakt med Unga Reumatiker?

Jag insjuknade som 10 åring, men fick inte min diagnos förrän jag var 16 år. Det var skönt att äntligen få en diagnos, men ensamt. Jag sökte mig till Unga Reumatiker för att få träffa andra unga med reumatisk diagnos.

Väl där kände jag en stark gemenskap och det var skönt att få träffa andra unga och utbyta erfarenheter. Ganska snabbt blev jag invald i en lokalstyrelse, och insåg att jag gillade föreningslivet.

Vad tycker du är Unga Reumatikers viktigaste uppgift?

Unga Reumatiker arbetar med många viktiga uppgifter. Informationsspridning är ett exempel, vi har tagit fram ett skolpaket, som vänder sig till lärare och skolpersonal. Skolpaketet beställs kostnadsfritt hos vårt kansli.

Men jag tycker att lägerverksamheten är den allra viktigaste uppgiften. Det betyder så otroligt mycket att få träffa andra!

Vad har föreningslivet betytt dig?

Föreningslivet har betytt jättemycket för mig. Jag har fått vänner för livet genom mitt engagemang inom Unga Reumatiker. Det är skönt att ha vänner som själva är sjuka. Man behöver aldrig förklara sig, och man möts med förståelse.

Vad har du för råd till nyinsjuknade?

Det första är att läsa på om sin diagnos, det kan även underlätta när man senare går över till vuxenmottagningen och ens föräldrar inte längre är ansvariga för din vård.

Det andra är att söka kontakt med jämnåriga med samma diagnos, för att utbyta erfarenheter/tips och funderingar. Det kan man göra på flera sätt, bland annat via Unga Reumatiker.

Om Caroline

Arbete: Konditor

Gör på fritiden: Unga Reumatiker (att vara ordförande tar nästan all min fritid)

Bästa bok: Något med Stephen King

Bästa film: Sagan om ringen-trilogin

Bästa musik: Rock

Betyder mycket för mig: Familj, vänner, djur

Önskar inför framtiden: Öppnare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning