Om barnreumatism

Vad är barnreumatism?

Barn och ungdomar kan få reumatiska sjukdomar av många olika slag. Den inflammatoriska ledsjukdomen är ofta annorlunda än hos vuxna. Vissa former läker ut före vuxen ålder med låg risk för återinsjuknande senare i livet. Sjukdomar i bindväven är av olika typer där SLE är vanligast. Inflammation i blodkärl kan vara övergående och godartade men även i behov av behandling under lång tid. Periodiska febertillstånd utan samband med infektion har oftast en tydlig genetisk orsak. Olika smärttillstånd utan inflammation och ovanliga trötthetstillstånd tillhör också barnreumatologin. Effektiv behandling har lett till betydligt förbättrad prognos. Patienten skall få en snabbt insatt effektiv behandling och vård för att underlätta normal uppväxt i alla avseenden med så lite skador som möjligt.

Barnreumatologisk vård

Barnreumatologiska team finns vid alla barnkliniker och består av barnläkare med kunskap inom reumatologi, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och ofta psykolog. Samarbete finns med ögon och barntandvård samt ibland med andra specialiteter som ortopedi, handkirurgi och hud. Unga reumatiker och andra patientföreträdare är viktiga samarbetspartner. Högspecialiserad barnreumatologisk vård finns i Lund, Göteborg och i Stockholm-Uppsala.

Nationella, europeiska och internationella barnreumatologiska samfund

Det finns ett flertal föreningar och organisationer som arbetar med frågor som rör barnreumatism.

Svensk Barnreumatologisk Förening är en delförening inom Svenska barnläkarföreningen, som samlar barnläkare från hela landet med ett särskilt intresse för barnreumatologi.

PRES är en europeisk förening för vårdgivare inom det barnreumatologiska fältet. Föreningen har som uppgift att främja kunskap om barnreumatiska sjukdomar och stimulera forskning inom området.

PRINTO är ett internationellt nätverk med målsättning att främja genomförande och rapportering av studier om barnreumatiska sjukdomar.

De internationella organisationerna arbetat fram patientinformation om barnreumatiska sjukdomar på  olika språk (även svenska) - du får tillgång till dessa översättningar om du klickar på boxen nedan.