Unga Reumatiker

Unga reumatiker

Vad gör organisationen?

Riksorganisationen Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos.

Många gånger kan en ung reumatiker känna sig ensam med anledning av sin sjukdom. Det kan vara en trygghet att ha möjlighet att träffa andra jämnåriga med samma sjukdom och att få ta del av en gemenskap utan att vara den som särskiljer sig.

Organisationen arrangerar lokala träffar för medlemmar inom ett visst geografiskt område, men även läger där medlemmar från hela landet deltar. Unga Reumatiker sprider även information om reumatiska sjukdomar hos unga. Skolpaketet, ett paket med information till skolpersonal, kan kostnadsfritt beställas hos Unga Reumatikers kansli.