Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-15
|
Författare: Karin Berggren och Johanna Kembe

Checklista skolmiljö

Checklista skolmiljö för barnet/ungdomen med reumatisk sjukdom

 • Ergonomi vid sittande, bra stol
 • Ev. påverkan på koncentrationsförmåga, orka hela skoldagen, möjlighet till micropaus
 • Undvika långvarigt stillasittande, möjlighet att gå upp och röra på sig även under lektionstid
 • Tidsfaktor vid pro
 • Förflyttning inom skolan, möjlighet till hissnyckel
 • Skrivsituation t.ex. penngrepp, it-hjälpmedel
 • Dubbel uppsättning böcker dels för att slippa bära samt vid frånvaro
 • Tillgång till undervisningsmaterial skriftligt eller inläst vid behov
 • Kunna delta i utflykter, transport till och från
 • Ev. anpassning verktyg i praktiska ämnen
 • Vid behov anpassad skolgång, komma senare på morgonen

Modifierad efter ”Functional Assessment tools for Paediatric clients with Juvenile Chronic Arthritis:
An update and review for Occupational Therapists” G.T Brown and M Wallen Scand.Journ. of Occ Therap (vol 9, No 1, 2002)