Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-01-11
|
Författare: Marie André, Sara Röstlund

Fysioterapeut

Fysisk aktivitet har i studier visat sig ha positiv effekt på smärta, skelett och muskler. Barn och ungdomar med reumatisk diagnos kan i perioder behöva individuellt anpassad fysisk aktivitet där barnet/ungdomen och fysioterapeut i samråd lägger upp lämplig träning med progression och uppföljning. Deltagande i Idrott och Hälsa i skolan bör uppmuntras och vid behov anpassas.

• Fysisk aktivitet skall uppmuntras och följas kontinuerligt med fokusering på det friska.

• Bassängträning i varmvatten kan vara en viktig del vid sämre perioder.

• Träning i grupp är av stort värde. Tider bör om möjligt anpassas till efter skoltid.

Rekommendation för fysisk aktivitet för barn och ungdomar med JIA skiljer sig inte från vad man rekommenderar för friska jämnåriga.

  • Hos barn 0-5 år uppmuntras framförallt den dagliga fysiska aktiviteten och uppmuntrar motorisk utveckling och motoriska åldersrelaterade färdigheter.
  • Barn och ungdomar 6-17 år ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet där hälsovinster uppnås vid minst 60 minuters fysisk aktivitet dagligen på måttlig till intensiv nivå (ökning av puls och andning). Vid minst 3 tillfällen i veckan rekommenderas fysisk aktivitet som ger en markant ökning av puls och andning. Muskelstärkande och skelettstärkande övningar bör ingå.

Goda strategier att klara fysisk aktivitet i vardagen kan innefatta hantering av morgonstelhet med värme, uppledning i säng eller hos det yngre barnet med rörelselekar.  Även smärtlindrande åtgärder såsom anpassad fysisk aktivitet, TENS (transkutan elektrisk nerv stimulering), värme/kyla, individuellt anpassade fotbäddar används vid behov.  Strategi att hantera eventuell trötthet med mikropauser.