Bedriv forskning och utveckling

Bedriva forskning och utveckling

Vill du forska eller bedriva förbättringsarbeten?

Kvalitetsregister är en värdefull källa till forskning och förbättringsarbeten. Har du redan, eller behöver idéer om hur du skulle kunna använda Svenska Barnreumaregistret i din forskning, för ditt examens- eller förbättringsarbete så hör gärna av dig till Bo Magnusson, registerhållare, för mer information.

Sök forskningsanslag