Projekt

Är antiinflammatorisk kost ett behandlingsalternativ vid JIA?

Lillemor Berntson, överläkare i barnmedicin, barnreumatolog, docent, adjungerad universitetslektor vid Barnkliniken Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet har inlett en studie för att ta reda på om låginflammatorisk kost kan har effekt till barn med JIA.

Tanken är att det med hjälp av kosten går att påverka vilka bakterier som finns i tarmen, och att det i sin tur påverkar immunförsvaret som är inblandat vid barnreumatism.

Läs mer om Lillemors forskning här.

 

Nya behandlingar för Kawasakis sjukdom

Robin Kahn, specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus och gruppledare för Barnreumatologiskt Centrum vid Lunds Universitet, är särskilt intresserad av vaskuliter, d.v.s inflammatoriska sjukdomar som drabbar blodkärl.

Robin har bl.a. studerat Kawasakis sjukdom som är en av de vanligaste vaskulitsjukdomarna hos barn och som obehandlad kan leda till hjärtkomplikationer. För att förbättra behandlingen mot Kawasaki sjukdom och minska risken för allvarliga hjärtkomplikationer tänker Robins grupp genomföra en internationell, randomiserad studie med start under våren 2020.

Läs mer om Robins forskning i intervjun här.

 

 

Psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit i en kohort av nordiska patienter med juvenil idiopatisk artrit följda under 8-15 år

Barnläkaren Maria Ekelund är doktorand vid Uppsala universitet och hennes forskning syftar till att öka kunskapen om de två JIA undergrupperna psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit.

Läs intervjun med Maria Ekelund här

Läs Marias publicerade forskningsarbete genom att klicka på länken nedan. 

Psoriasis and associated variables in classification and outcome of juvenile idiopathic arthritis an eight year follow up study

Upplevelser av delaktighet i aktiviteter hos barn med juvenil idiopatisk artrit

Vi har intervjuat arbetsterapeuten Johanna Kembe som skrivit en magisteruppsats om hur barn med juvenil idiopatisk artrit upplever sin delaktighet i vardagen och vilka faktorer som påverkar delaktigheten.

Intervjun hittar ni här.

För att läsa magisteruppsatsen klickar ni på länken nedan.

Upplevelser av delaktighet i aktiviteter hos barn med juvenil idiopatisk artrit