Projekt

Psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit i en kohort av nordiska patienter med juvenil idiopatisk artrit följda under 8-15 år

Barnläkaren Maria Ekelund är doktorand vid Uppsala universitet och hennes forskning syftar till att öka kunskapen om de två JIA undergrupperna psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit.

Läs intervjun med Maria Ekelund här

Läs Marias publicerade forskningsarbete genom att klicka på länken nedan. 

Psoriasis and associated variables in classification and outcome of juvenile idiopathic arthritis an eight year follow up study

Upplevelser av delaktighet i aktiviteter hos barn med juvenil idiopatisk artrit

Vi har intervjuat arbetsterapeuten Johanna Kembe som skrivit en magisteruppsats om hur barn med juvenil idiopatisk artrit upplever sin delaktighet i vardagen och vilka faktorer som påverkar delaktigheten.

Intervjun hittar ni här.

För att läsa magisteruppsatsen klickar ni på länken nedan.

Upplevelser av delaktighet i aktiviteter hos barn med juvenil idiopatisk artrit