Nya behandlingar för Kawasakis sjukdom i internationell multicenter studie

Intervju med Robin Kahn, Specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus 

Kawasakis sjukdom är en akut reumatisk sjukdom som orsakar inflammation i små och medelstora kärl hos barn.
Då sjukdomen kan orsaka hjärtpåverkan är det viktigt att upptäcka den tidigt och att behandla den på rätt sätt.

Vi har intervjuat Robin Kahn, Specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus och gruppledare för Barnreumatologisk Centrum vid Lunds Universitet, som forskar om Kawasakis sjukdom.

Hallå där Robin Kahn!

Vad heter ditt forskningsprojekt?
Det heter Nya behandlingar för Kawasakis sjukdom

Vilka jobbar du tillsammans med?
Jag jobbar tillsammans med barnläkarna Paul Brogan och Despina Eleftheriou vid barnreumatologkliniken på Great Olmond Streat Hospital i London, nätverket Connect4children (C4C), Maria Mossberg läkare och forskare vid Skånes Universitetssjukhus, liksom många flera deltagare i vår multicenterstudie om Kawasakis sjukdom (se nedan).

Vad är målet med din/er forskning?
Att förbättra behandlingen för barn med Kawasakis sjukdom, så att risken för hjärtkomplikationer minskar.

Hur bär ni er åt för att ta reda på detta?
Vi ska genomföra en internationell, randomiserad multicenterstudie i samarbete med Connect4children.
Vi kommer att testa om tidig behandling med kortison förutom standardbehandlingen kan förbättra prognosen och risken för hjärtkomplikationer hos barnen. Barnen kommer att följas i minst ett år för att se hur det går.

Vad har projektet för betydelse för patienten?
Vi har sett i tidigare studier från Skåne och England att barn med Kawasakis sjukdom har hög risk att utveckla hjärtkomplikationer. Därför vill vi testa nya behandlingsalternativ och hoppas då kunna minska risken för allvarliga hjärtkomplikationer hos dessa barn.

Hur långt har ni kommit?
Vi har erhållit finansiering av C4C och håller på att välja vilka sjukhus som ska delta. Studien beräknas börja våren 2020.

När tror ni vi kan få ta del av era resultat?
Vi planerar att vara klara med studien 2023.

 

 

 

 

Vill du/ni kontakta Robin Kahn för mer information, maila robin.kahn@med.lu.se.

Vill ni veta mer om nätverket C4C klicka på länken här.