Kan kolhydratanpassad kost ha antiinflammatorisk effekt vid JIA?

Vi har intervjuat med Lillemor Berntsson, överläkare, barnreumatolog, docent och adjungerad universitetslektor vid Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, som är först i världen med att prova kolhydratanpassad kost till barn med JIA.

Vad heter ditt forskningsprojekt?

Har så kallad ”anpassad kolhydratkost” antiinflammatorisk effekt till barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA)?

Vilka jobbar du tillsammans med?

Barndietist Helena Vilén, Akademiska barnsjukhuset, Professor Lars Engstrand, Karolinska Institutet och SciLifeLab Stockholm, docent Johan Dicksved, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Vad är målet med din/er forskning?

Målet är att studera om en så kallad låginflammatorisk kost kan har effekt till barn med JIA.

Hur bär ni er åt för att ta reda på detta?

Mycket forskning talar för att det med hjälp av kosten går att påverka vilka bakterier som finns i tarmen, och att det i sin tur påverkar immunförsvaret som är inblandat vid barnreumatism. Vi vet att tarmen är kroppens största immunologiska organ. Om tarmslemhinnan är mer genomsläpplig är det viktigt att förstå vad det kan få för konsekvenser med olika ämnen som kan komma i kontakt med immunsystemet genom tarmen. Det kan vara en del i sjukdomsbilden och en del av den medicinska behandlingen som vi ger.

Vi forskar på en kost som till en del är studerad vid inflammatorisk tarmsjukdom hos barn. Kosten har effekt mot tarminflammation men den ger inte fullständig läkning. Inflammatorisk tarmsjukdom  är delvis besläktad med barnreumatism, JIA, och den här kosten skulle kunna vara gynnsam för barn med barnreumatism, genom att dämpa inflammationen.

Kosten kallas SCD, ”specific carbohydrate diet”, anpassad kolhydratdiet på svenska, och är utvecklad vid Seattle Childrens Hospital i USA. Kosten är väldefinierad och tydligt beskriven. Det är en naturlig kost baserad på enkla kolhydrater. Man tar till stor del bort vanligt socker. Den är också glutenfri och reducerad i mjölkprodukter, men är ändå en helt fullvärdig kost, sett till näringsinnehåll. I kosten ingår bl.a. kött, fisk ägg, skaldjur, frukt och grönsaker. Man undviker hel- och halvfabrikat och kommer därför bort från konsistensgivare, som kan ha en negativ påverkan på tarmen. SCD-kosten är således testad vid inflammatorisk tarmsjukdom, men inte vid JIA.

Patienten får muntlig och skriftlig information samt dietistkontakt innan man tar  beslut om deltagande eller inte. I studien ingår ett recepthäfte, produktlista som hjälpmedel när man ska handla råvaror, tipsblad och en sammanställning över godkända/icke godkända födoämnen. Efter ett inledande besök får man två veckor på sig att hinna komma igång med kosten innan man börjar helt strikt. Man har hela tiden möjlighet att ställa frågor och följs av dietist. Efter en månad görs en kostregistrering. Vid läkarbesök efter två och fyra veckor med kosten lämnas prover och man fyller i skattningsformulär.

 

 

Vad har projektet för betydelse för patienten?

Om kosten har positiv effekt kan den bli ett redskap för patienten att själv kunna påverka sin sjukdom.

Hur långt har ni kommit?

Hittills har femton barn/tonåringar ätit anpassad kolhydratdiet i minst en månad, majoriteten har fortsatt  mer eller mindre fullständigt. Analysdata från avföringsprover och blodprover samt skattningsformulär från de första tio patienterna är till stor del sammanställt.

När tror ni vi kan få ta del av era resultat?

Inom det närmaste året.

 

 

Vill ni veta mer om Lillemors forskning?

E-post: lillemor.berntson@telia.com