Psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit hos nordiska barn med juvenil idiopatisk artrit

Pågående doktorandprojekt, Maria Ekelund, barnläkare

Hallå där Maria Ekelund! 

Vem är du?
- Jag är barnläkare med profilering inom barnreumatologi och sedan ett och ett halvt år verksamhetschef för barnkliniken på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Jag är doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Vad heter ditt forskningsprojekt?
- "Psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit i en kohort av nordiska patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) följda under 8-15 år" (lång titel :-))

Vem/vilka arbetar du tillsammans med i dina projekt?
- Jag ingår tillsammans med Lillemor Berntson, Anders Fasth och Boel Andersson Gäre i en nordisk forskargrupp.

Vad var målet med din forskning?
- Målet är att öka kunskapen om två mindre undergrupperna av JIA: psoriasisartrit och entesitrelaterad JIA.

Hur fick du idén till dina projekt?
- Efter att ha jobbat kliniskt i många år var jag sugen på att fördjupa mig inom något område och när jag fick frågan om att vara med i det nordiska samarbetet nappade jag på det. Vid såväl psoriasisartrit som entesitrelaterad artrit kan sjukdomsyttringarna ändras över tid och hela den kliniska bilden är sällan klar från början. Att förstå detta är lite som att lägga ett pussel. 

Hur bär ni er åt för att ta reda på mer om psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit?
- Vi följer en grupp barn och ungdomar som insjuknade i JIA 1997-2000 med kliniska undersökningar, blodprover, frågeformulär och samlar in data som vi sedan analyserar.
 
Hur långt har ni kommit?
- Vi har nyligen avslutat en 15-årsuppföljningen av personerna som nu har hunnit bli unga vuxna. Vi står precis inför att börja analysera det insamlade materialet.

När tror ni vi kan få ta del av era resultat?
- De första resultaten från 15-årsuppföljningen kommer under 2018. Från 8-årsuppföljningen finns redan en hel del resultat publicerade (se nedan).

 Vad kan projekten kunna att ha för betydelse för patienter med barnreumatisk sjukdom?
-Den nordiska studien är genom att den är populationsbaserad och longitudinell unik i sitt slag. Vad gäller just psoriasisartrit och entesitrelaterad artrit hoppas jag att våra studier ska bidra till att dessa patienter i större utsträckning får rätt diagnos och del av modern effektiv behandling. 
  
Vill du läsa Marias artikel från 8 årsuppföljningen? Klicka på länken nedan.
Psoriasis and associated variables in classification and outcome of juvenile idiopathic arthritis an eight year follow up study


Vill du veta mer om den nordiska forskargruppen, klicka här.


För kontakt med Maria, se kontaktuppgifter nedan.

Maria Ekelund
Barnläkare, verksamhetchef
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel: 036-322210
E-post: maria.ekelund@rjl.se