Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-12-02

Här kan du läsa årsrapporten för 2021

Denna årsrapport sammanfattar registeråret 2021 - ännu ett år präglat av pandemin. Barnreumaegistret införde tidigt en Covid-19 flik och kan tacksamt konstatera att våra barnreuma-patienter inte drabbades av svår sjukdom. Därför har också frågorna relaterade till Covid-19 tagits bort vid besöksregistrering. Däremot har registret en fortsatt avgörande roll för att inkludera och följa barn som drabbats av MIS-C, den potentiellt livsfarliga hyperinflammation som främst drabbar barn och unga efter genomgången Covid-19. Läs vidare om MIS-C och mycket annat i årsrapporten för 2021.

Här kan du läsa vidare i årsrapporten.

Årsrapport 2021 (PDF)