Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-05-11

Vad är Svenska Barnreumaregistret?

Det Nationella kvalitetsregistret Svenska Barnreumaregistret har som syfte att bidra till adekvat och jämlik vård för barn och ungdomar med barnreumatiska sjukdomar samt att framställa statistik för utveckling och forskning inom detta område. För att utveckla och säkra kvaliteten inom barnreumatologivården vill din vårdgivare rapportera uppgifter om dig till Svenska Barnreumaregistret.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i Svenska Barnreumaregistret bidrar du till att förbättra vården av barnreumatiska sjukdomar. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att följa och kvalitetssäkra din egen vård och för att jämföra vården mellan olika sjukhus och vårdgivare runt om i landet. Resultaten använder din vårdgivare sedan i deras förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla barnreumatiska sjukdomar och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.