Om Svenska Barnreumaregistret

 

 

Varför behövs kvalitetsregister?

Kvalitetsregister behövs för att kunna följa effekter och bieffekter av vård och behandling både på kort och lång sikt. En stor fördel är att så många patienter som möjligt kan följas kontinuerligt. Barn och ungdomar i Sverige med JIA, som är en förkortning för Juvenil Idiopatisk Artrit, och betyder ledinflammation hos barn utan känd orsak, följs fortlöpande i Svenska Barnreumaregistret. Muntligt tillstånd från patient och/eller vårdnadshavare behövs.

 

Barn och reumatisk sjukdom

Barn kan precis som vuxna drabbas av reumatisk sjukdom. Till skillnad från reumatism hos vuxna, som ju är en av våra folksjukdomar, är barnreumatism en ganska ovanlig sjukdom. Årligen insjuknar ca 250 barn och ungdomar i JIA.