Rutiner vid avregistrering rättelse eller radering barnreumaregistret framsida