Upplevelser av delaktighet i aktiviteter hos barn med JIA