Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-15

Information om barnreumatism

Barnreumatisk ledsjukdom, juvenil idiopatisk artrit (JIA), är ett samlingsbegrepp för en grupp sjukdomar där immunförsvaret överreagerar mot kroppens egna vävnader. Den bakomliggande orsaken är inte helt klarlagd men ärftliga och yttre faktorer har betydelse. Forskning pågår för att öka vår kunskap inom området.

Uppskattningsvis har 2000 barn och ungdomar under 18 års ålder i Sverige JIA. Sjukdomen är mycket varierande. Många barn mår bra men sjukdomen kan i vissa fall vara svår. Den medicinska behandlingen är ofta effektiv och minskar eller tar bort sjukdomsaktiviteten. Sjukdomskänsla, smärta, trötthet, påverkad livskvalitet och funktionsförmåga kan vara kvarstående problem. Därför är ett fungerande multiprofessionellt omhändertagande viktigt.

För mer information om barnreumatism klicka här!