Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-17

Patientportalen

Patientportalen är en sida som är till för att du som patient på ett enkelt sätt ska kunna rapportera till dina vårdgivare hur du mår. Du berättar detta genom att svara på olika frågeformulär. Dessa formulär beskriver hur du själv tycker att du mår och hur din vardag fungerar. Syftet med att du svarar på dessa formulär är att ta reda på hur sjukdomen påverkar dig i det dagliga livet och att koppla det till din behandling.

Men varför är det viktigt att registrera i patientportalen? Och hur och när bör man registrera? Vill du veta hur man använder patientportalen? Klicka här för att komma till introduktionsfilmen för patientportalen

Så här får du tillgång till patientportalen.

Din vårdgivare registrerar ditt eller någon anhörigs mobilnummer och/eller mailadress.

INLOGGNINGSALTERNATIV:

  • Vårdgivaren skickar ett engångslösenord. Inloggning sker i två steg med barnets personnummer och engångslösenordet, därefter en kod som kommer på sms.

När man loggat in kan man själv gå in och skapa ett eget lösenord.

  • Om du som barn har bank-ID kan inloggning göras med hjälp av det. Man kommer till inloggningen via sms som skickas från vårdtagaren eller barnreumaregistrets hemsida.

Hur ofta ska du svara på frågorna i patientportalen?

  • Mitt status fylls i inför varje besök
  • CHAQ fylls i minst var 6: månad
  • Disabkids fylls i minst var 12:e månad. Är barnet under åtta år kan förälder svara på frågorna, välj då i stället formuläret Disabkids förälder.
  • Om du nyligen bytt behandling ser vi gärna att du fyller i alla formulären för att kunna göra en utvärdering av den nya behandlingens effekt

Vill du skriva ut informationen? Klicka här.