Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-16

Registrera behandling

Här går vi igenom hur du registrerare en ny behandling, ändrar en behandling eller sätter ut en behandling. Viktigt att tänka på att de patienter som inte har någon behandling, registreras med ingen behandling och inte bara lämnas tomt. För mer information se PDF nedan.

Registrera behandling (PDF) Kommer snart