Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-15

Nationella riktlinjer MIS-C

Under pågående COVID-19 pandemi har de flesta barn som smittats uppvisat lindriga eller inga symtom. Dock rapporterats om allvarliga inflammationstillstånd och enstaka dödsfall hos barn i det postinfektiösa förloppet. Tillståndet är mycket ovanligt och uppvisar ett spektrum av symtom, inkluderande hög feber, samt varierande grad av påverkan på ett eller flera organ.

För att läsa de nationella riktlinjerna för hypreinflammation efter Covid-19 Klicka här!