Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-15
|
Författare: Karin Berggren, Johanna Kembe

Arbetsterapeut

Syftet med arbetsterapi är att stödja förmåga till aktivitet och delaktighet på ett sätt som främjar möjligheterna att leva ett så gott liv som möjligt. Arbetsterapeuter ska med olika insatser möjliggöra för personer med juvenil idiopatisk artrit (JIA) att kunna utföra och delta i de aktiviteter som är viktiga och relevanta.

Insatserna är både på individnivå och i miljön som både kan utföras individuellt eller i grupp. Interventionerna ska leda till en ökad förmåga att delta i vardagsaktiviteter trots eventuell påverkan av värk, stelhet, muskelstyrka, rörelseförmåga och trötthet.

Arbetsterapeuten bör regelbundet delta i teamträffar med övriga yrkesprofessioner som ingår i teamet.

Samtliga barn och ungdomar med JIA registreras i barnreumaregistret där arbetsterapeuten med fördel kan registrera aktivitet i det dagliga livet (ADL) enligt Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) vilket inkluderar bedömning av smärta och allmän hälsa samt registrera handstyrkan enligt Grippit. Dessa instrument är värdefulla inför utformningen av interventioner och uppföljning av träning samt medicinsk behandling.

Flertalet (ca 70 %) av barn med JIA diagnos har någon form av handproblematik. Därför föreslås att:

 • En handbedömning utförs vid läkarbesök minst en gång per år.
 • Om något avvikande misstänks – vad gäller påverkan eller nedsatt funktion i aktivitet skickas en konsultationsremiss till arbetsterapeut.
 • Arbetsterapeuten utför en bedömning samt åtgärder vid behov enligt nedan.

Bedömning

 • Handstatus (smärta, svullnad, ledrörlighet)
 • Handstyrka enligt Grippit
 • Smärta enligt Visual Analogue Scale (VAS 0-100)
 • ADL-förmåga enligt CHAQ

Åtgärder

 • Handträningsprogram med syfte att öka styrka och rörlighet
 • Utprovning samt ordination av prefabricerade ortoser för hand- och fingerleder
 • Information samt utprovning av värmehjälpmedel såsom värmehandskar vid Raynauds fenomen (sällsynt vid JIA)
 • Rådgivning om ergonomi
 • Information, utprovning av ordination av hjälpmedel
 • Intyg angående bostadsanpassning
 • Information till föräldrar och skola samt förskola
 • Förskole- och skolbesök