Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13
|
Författare: Urban Rydholm

Barnortopedi

Enstaka patienter behöver kirurgi trots allt effektivare medicinsk behandling.

Vi ser idag allt färre patienter med uttalad leddestruktion, men ibland med tillväxtstörningar i skelettet till följd av ledinflammation. Sålunda krävs fortfarande enstaka insatser med låsning av tillväxtzonerna (epifyseodes) kring knäleden hos barn med långdragen knäledsinflammation. Såväl benlängdsskillnad som vinkeldeformitet i knäleden kan åtgärdas med låsning av tillväxtzonerna med märlor eller platta.

Den symtomgivande barnreumatiska foten kan vara besvärlig att behandla. Talo-navikularleden (led nedanför fotleden) är oftast drabbad och mellanfotslederna är svåra att injicera med intra-artikulära steroider. Trots att fotleden är lättare att injicera ser vi ofta barn med uttalade destruktioner också i denna led. En möjlig kirurgisk behandlingen av artritdestruerade leder i fötter med belastningssmärta hos barn är steloperation (artrodes).

Vanlig röntgenundersökning rekommenderas för att studera felställningar och kirurgiskt behandlingsbara tillstånd i foten. Undersökning med magnetkamera av barnfötter har begränsat värde vid ortopedisk frågeställning. För att påvisa pågående reumatisk inflammation rekommenderas undersökning med kontrast. Ödem i skelett kan bero på inflammation eller belastning men även vara ett ospecifikt fynd i växande skelett.

Protesoperation kan bli aktuellt främst vid destruktion i höftled, knäled eller någon gång armbågsled och axelled. Indikation är oftast smärta men funktion kan också vägas in.

Teammottagning med barnreumatolog och barnreumaortoped samt centralisering av barnreumakirurgin till ett fåtal kliniker i landet leder med stor sannolikhet till bättre resultat samt kortare besluts- och åtgärdstider.