Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13
|
Författare: Charlotte Bengtsson

Kurator

I samband med att barnet insjuknar kan familjen drabbas av en kris och det är då viktigt att erbjuda krisstöd/krisbearbetning för att familjen inte skall fastna i ett dysfunktionellt mönster (t.ex. överbeskydd av det sjuka barnet). Nya kriser kan uppstå i samband med försämringstillstånd och bakslag med medicineringen.

Sjukdom och medicinering kan påverka barnet både fysiskt och psykiskt och motiverande samtal kan vara av betydelse för följsamhet till behandlingen. Många kuratorer har psykoterapeutisk utbildning.

JIA är många gånger en ”osynlig” sjukdom och det kan vara svårt att få förståelse för den trötthet och smärta som många känner och stödjande samtal kan då vara betydelsefullt.

Syskon till barn som har en kronisk sjukdom kan ibland behöva stödkontakt då de ofta känner sig försummade.

Kurator informerar om socialförsäkringssystemet, t.ex. olika typer av tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning. Vårdbidrag kräver att vårdbehov/merarbete överstiger 10 timmar i veckan (se försäkringskassans hemsida).I vissa fall kan färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara aktuellt.

En del regioner/landsting erbjuder klimatvård för barn och ungdomar med JIA. Klimatvården (separat avsnitt) innebär träning i varmt klimat under några veckor tillsammans med andra barn och ungdomar med barnreumatisk sjukdom.

Kurator kan vara behjälplig i kontakten med förskola och skola.