Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-15
|
Författare: Bo Magnusson

Organisation och resursbehov

Alla barn med JIA bör ha en vårdansvarig barnklinik.

  • Alla barnkliniker bör ha resurser för att omhänderta patienter med reumatiska
    sjukdomar.
  • Alla verksamheter bör ha hemsida med relevant information.
  • Ett bra lokalt omhändertagande är avgörande för resultatet.
  • Enkla kontaktvägar till resurscentra och nyckelpersoner genom nationella nätverk.
  • Barnreumatologiska resurscentra finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund.
  • Konsultverksamhet från barnreumatologiskt resurscentrum är ofta värdefull.
  • Samarbete med vuxenreumatologi är värdefull inte bara vid övergång till vuxenvård.
  • Barnreumaregistret bör användas av alla men deltagandet är frivilligt

Resursbehov för ett barnreumatologiskt team med 100 patienter:
Läkare 20 timmar/vecka
Sjuksköterska/undersköterska 20 timmar/vecka
Fysioterapeut 12 timmar/vecka
Arbetsterapeut 6 timmar/vecka
Kurator 6 timmar/vecka
Psykolog 4 timmar/vecka

Fördelningen av resurs mellan yrkesgrupper kan variera beroende på lokalt arbetssätt.