Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-16

Information om dina rättigheter

När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du vissa rättigheter. Läs mer om dem nedan.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Svenska Barnreumaregistret.
 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av Regionstyrelsen i Region Jönköpings län och i så fall få en (1) kopia kostnadsfritt på personuppgifterna om du kan identifiera dig själv.
 • Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat, och du kan identifiera dig själv. Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Regionstyrelsen i Region Jönköpings län möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • ­Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • ­Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om en situation då Regionstyrelsen i Region Jönköpings län inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om­ du i ovanstående fall även kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Barnreumaregistret angående dina rättigheter kan du kontakta registerhållare på e-post karin.palmblad@regionstockholm.se.

Du kan också vända dig till ett dataskyddsombud med frågor som rör uppgifter om dig i kvalitetsregister. Dataskyddsombuden övervakar efterlevnaden av lagar som rör behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet hos Region Jönköpings län når du via e-post dataskyddsombud@rjl.se.

Registeransvarig

Det är Region Jönköpings län som har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i Barnreumaregistret. 

Registret tillhör Registercentrum Sydost, RCSO.