Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-08

Nationella fysioterapeutiska riktlinjer vid JIA

För att möjliggöra jämlika fysioterapeutiska insatser för barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit (JIA) i hela Sverige samt fungera som kunskapsstöd vid handhavande av dessa patienter har nationella fysioterapeutiska riktlinjer vid JIA skrivits.

Dessa riktlinjer samlar rådande evidens och beprövad erfarenhet för fysioterapi vid JIA. Insatserna anpassas efter lokala omständigheter.

Nationella fysioterapeutiska riktlinjer vid JIA (PDF)