Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-15

Nationella riktlinjer Juvenil Ideopatisk Artrit

Riktlinjer behövs för att kunna skapa en bra vård för alla med barnreumatisk sjukdom. Barnreumaregistret fick i uppdrag från Svensk Barnreumatologisk Förening att arbeta fram riktlinjer i nära samarbete med vårdgivare, patienter och föräldrar. Arbete bör fortsätta kontinuerligt med sikte på kvalitetsförbättringar i så många avseenden som möjligt. Riktlinjerna vänder sig till alla intresserade. Patienter, närstående, vårdgivare, beslutsfattare och samhälle kan alla medverka till förbättrad vård.

För optimal och jämlik vård av barn med JIA behövs riktlinjer. Eftersom JIA är relativt sällsynt behövs samverkan nationellt med fungerande nätverk. Det primära teamet bör innefatta reumaansvarig barnläkare, sjuksköterska, sköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Alla bör ha barnprofilerad utbildning.

Vården skall vara individanpassad och evidensbaserad. Patienten och närstående ska vara delaktig i vården. Patienten skall veta vem som är ansvarig vårdgivare. Bemötande och förtroende är av grundläggande betydelse. All kommunikation behöver vara anpassad till person och ålder. Patientens behov av kroppslig och personlig integritet skall respekteras.

För att komma till riktlinjerna i sin helhet klicka här. Alternativt välj aktuellt kapitel i listen till vänster.