Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13
|
Författare: Anna Lundvall

Ögon

Barn med JIA löper en ökad risk att drabbas av reumatisk inflammation i ögat (uveit). Oftast rör det sig om en främre uveit med inflammation i regnbågshinnan och strålkroppen. Ögonsjukdomen är potentiellt allvarlig då den obehandlad kan leda till synnedsättning. Eftersom de flesta barn med JIA inte har några symptom av sin ögoninflammation bör de så snart som möjligt efter sjukdomsdebut kontrolleras av ögonläkare och därefter följas noggrant.

Screeningschema vid JIA

Första besöket bör ske inom två veckor från remiss eftersom de svårast sjuka får inflammationen i ögat tidigt i förloppet.

 

ANA-positiv< 7 år vid debut 

Var tredje månadi fyra år, därefter var sjätte månad till 14 års ålder

 

 

ANA- negativ* 

 

ANA-positiv ≥ 7 år vid debut

 

Var tredje månadi två år, därefter var sjätte månad till 14 års ålder

 

 

 

Systemisk

Årligen i fyra år

 

*ANA skall tas vid två tillfällen med minst 3 månaders intervall för att med säkerhet vara negativ.