Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-15
|
Författare: Sara Röstlund och Karin Berggren

Förskola och skola

Information till förskola/skola om sjukdomen och individuella problem relaterade till sjukdomen är ofta av värde. Vårdnadshavare och barnet/ungdomen kan vanligtvis själva informera. Vid behov kan delar av vårdteamet göra förskole- skolbesök där informationen skall ske i samarbete med vårdnadshavare och barnet/ungdomen. Informationen till klasskamrater och även skolpersonal skall utformas med respekt för barnet/ungdomens integritet.

Information till skolhälsovård lyder under sjukvårdssekretess.

Färden till och från skolan kan i sällsynta fall behöva anpassas till sjukdomsproblematiken.
Behovet är oftast tillfälligt. Ansvaret för skolskjuts i grundskolan ligger hos skolan och kräver
läkarintyg. Vid perioder av svårare sjukdomspåverkan där skolnärvaro är omöjlig kan man ha
rätt till hemundervisning. Resursperson i förskola/skola kan i mycket sällsynta fall behövas.
Förskola/skola har inte kompetens och skyldighet att sköta medicinering. Vård och skola har
dock ett gemensamt ansvar att med utbildning och samarbete göra skolgång möjlig när det
finns behov av medicinering under dagen.

Medicinering under dagen kan oftast undvikas genom val av preparat och dosering.

Alla barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska delta i ämnet Idrott och Hälsa utifrån
sina förutsättningar. Speciell information till idrottslärare kan behövas. (Se avsnitt
Fysioterapeut.)

Val av gymnasieutbildning ska göras utifrån intresse. Utbildningen kan behöva anpassas och
eventuellt förlängas.