Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13
|
Författare: Britt Hedenberg Magnusson, Shahin Omrani, Bo Magnusson

Tandvård

Käkledsengagemang vid JIA är vanligt och kan uppträda även vid lindrig sjukdom. Käkledsengagemang kan yttra sig såsom smärta, käkfunktionsstörningar, gap- och tuggsvårigheter, käkledsljud, öron- och huvudvärk eller käkledsförändringar.

Obehandlad käkledsartrit kan leda till tillväxthämning i underkäken, bettavvikelse, underutveckling av haka och ansiktsasymmetri med risk för varaktig försämring käkfunktion och psykosocial påverkan.

  • Käkledskontroll skall ingå i ledstatus vid alla läkarbesök.
  • Alla patienter med misstänkt eller fastställd JIA diagnos bör remitteras till specialist inom odontologi med särskild kompetens inom barnreumatologi.
  • Vid käkledsartrit skall den farmakologiska behandlingen optimeras.
  • Lokala steroidinjektioner bör övervägas vid misstänkt käkledsartrit.
  • Tidig diagnostik och behandling av käkledsartrit minskar smärta, funktionsinskränkning, käkledsdegeneration och tillväxthämning.

Patient och vårdnadshavare rekommenderas att regelbundet utföra ”egenkontroll” och vid uppkomst av tecken på käkledsinflammation kontakta ansvarig tandläkare.