Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13

Vaccinationer

Det är extra viktigt att patienter med JIA har fullgott vaccinationsskydd. Infektioner kan bli mer uttalade om man behandlas med immunhämmande mediciner (metotrexat och biologiska läkemedel).

Effekten av vaccination blir något sänkt vid samtidig behandling med immunhämmande mediciner och vaccinationstillfällen kan behöva anpassas för att ge gott skydd. Rituximab minskar effekten av vaccination kraftigt varför vaccination rekommenderas före eller 6 månader efter given behandling.Risken för negativ påverkan av vaccinationer är mycket liten även vid reumatisk sjukdom.

Vaccin utlöser inte skov av sjukdomen.

Vaccination mot vattkoppor rekommenderas till de som inte haft sjukdomen. Vid säker smitta och immunhämmande medicin bör man ge medicin mot vattkoppor om man inte har immunitet (vaccinerad eller haft sjukdomen).

Den första vaccinationen mot mässling som ingår i MPR som ges vid 18 månaders ålder bör ges före insättande av immunhämmande behandling. Den andra injektionen (booster) kan ges på vanligt sätt.

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas vid behandling med immunhämmande läkemedel.

Vaccination mot pneumokocker kan övervägas – ingår i nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccination mot HPV(Humant Papillom Virus, Gardasil) kan ges.

Vaccin mot Hepatit A och B kan ges på vanligt sätt.

Levande vacciner som gula feber kan vara farliga vid antireumatisk behandling. EULAR-rekommendationen är att booster men inte första vaccinationen kan ges mot gula febern. Skall dock ej ges vid immunhämmande behandling, hög steroiddos eller hög sjukdomsaktivitet. Individuell bedömning behövs vid primär vaccination mot gula feber beroende på risk för smitta med gula feber i det individuella fallet.

 

Vaccin

Kan ges

Kommentar

Difteri – Stelkramp – Kikhosta – Pneumokocker (DTPP)

Ja

 

Mässling – Påssjuka – Röda hund (MPR)

Ja 2:a dosen

1:a dosen rekommenderas  före immunhämmande behandling

Humant papillom virus (HPV)

Ja

 

Hepatit A och B

Ja

 

Vattkoppor

Ja

Rekommenderas med start före immunhämmande behandling

BCG (tuberkulos)

Eventuellt

Ej vid intensiv immunhämmande behandling

Influensa

Ja

 

TBE

Ja

 

Gula feber

Eventuellt

Första dosen bör Ej ges vid immunhämmande behandling

Dukoral

Ja