Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13

Smärta

Smärta och trötthet är för många patienter det dominerande problemet vid reumatisk sjukdom. Livskvalitet och förmåga att leva ett normalt liv kan påverkas i hög grad.

Smärtkänslighet är ökad vid reumatisk sjukdom med stor variation från person till person.

En snabb och effektiv behandling av inflammation är mycket viktig för att minska ökad smärtkänslighet och risk för långvarig smärta.

Den medicinska behandlingen är inriktad på att dämpa inflammation med ibland otillräcklig effekt på smärta och trötthet. Långvarig smärta och trötthet kan utvecklas trots att inflammationen är under kontroll. Då behövs insatser från hela behandlingsteamet och ibland smärtenhet, psykolog och kurator. Samverkan med skola och familj.

Smärta vid injektioner och blodprovstagning (procedursmärta) är ofta ett stort problem. Procedurer skall ges i samråd med patienten och genomföras på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Patienten skall känna sig trygg i att nya behov av injektioner kan genomföras på ett bra sätt.

Insatser:

  1. Effektiv och snabbt insatt behandling av sjukdomen.
  2. Lokalbedövning, lustgas, och narkos för effektiv smärtlindring vid procedurer.
  3. Smärtstillande läkemedel kontinuerligt eller vid behov.
  4. Anpassad träning under ledning av fysioterapeut.
  5. Tryggt omhändertagande med tillgång till fasta vårdkontakter.
  6. Lyhördhet för individuella behov. Samtalsstöd.
  7. Beaktande av hela livssituationen (skola, hemma, fritid).