Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-15
|
Författare: Charlotte Bengtsson och Madeleine Beermann

Utbildning för patienter och närstående

För att kunna vara delaktig i vården behöver patienter och närstående ha kunskap om och förståelse för vad reumatisk sjukdom är och vad det innebär. Varje besök inom vården är ett utbildningstillfälle där information ska anpassas efter målgrupp. Vidare utbildning kan bedrivas i grupp. Exempel på upplägg för detta:

Tonårsgrupp

Tre till sex träffar under en termin med olika teman. Några förslag på teman är fysisk aktivitet,

transition – övergången från barn- till vuxenmottagning, sex och samlevnad, fråga doktorn, forskning, strategier för att öka ”må-bra-tiden”. Patienter bjuds in till att delta i programmet med olika gästtalare, tid för samtal och erfarenhetsutbyte och fika.

Föräldranätverk

En till två tillfällen per termin bjuds föräldrar in till en heldag eller temakväll med föreläsningar,
gruppsamtal och workshops för att få kunskap om, metoder för och för att känna trygghet i att vara
förälder till barn med reumatisk sjukdom. Här får föräldrar träffa andra som har liknande erfarenheter, skapa kontakter och stötta varandra.

Webbinar

Bjud in patienter och närstående till föreläsningar på webben. Alla kan vara hemma och delta via
mobil eller dator. Efter föreläsningen är det bra om det finns utrymme för att föreläsaren att svara på frågor som deltagarna kan skicka in under tiden. Föreläsningarna kan sen sparas så att andra kan ta del av dem i efterhand.

Det är viktigt att tänka på är att planera tillgängliga utbildningstillfällen där så många som möjligt kan delta utan att ta ledigt från arbete och skola. Genom att medverka vid olika utbildningstillfällen och gruppverksamheter får också teamet en ökad kunskap i vilka frågor som finns hos patienter och närstående.

Läger

Unga Reumatiker anordnar årligen läger för medlemmar i olika åldrar. Småbarnsläger 0–6 år,
barnläger 7–13 år, ungdomsläger 14–19 år och unga vuxna rekreationsläger 20–32 år. Unga
Reumatikers läger är en plats för medlemmar att träffa andra personer med reumatisk sjukdom. Läger är en plats att umgås, utbyta erfarenheter, skapa relationer och självklart ha roligt tillsammans. På Unga Reumatikers småbarns- och barnläger får en förälder eller närstående vuxen följa med och harparallellt program med bland annat föreläsningar, frågestunder och samtal i grupp. I samband med klimatvård ska utbildning ingå.