Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13
|
Författare: Karin Åström

Trötthet

Sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) är mycket vanligt hos barn och ungdomar med JIA. Det beskrivs som en onormal trötthet med känsla av utmattning samt brist på energi och försvinner inte trots vila.

Fatigue påverkar både fysiskt som en känsla att känna sig svag men även psykiskt med t.ex. koncentrationssvårigheter. Exakt vad fatigue beror på är fortfarande oklart. Det finns ett samband med sjukdomsaktivitet och smärta men även personliga faktorer och livssituation. Fatigue kan även förekomma vid låg sjukdomsaktivitet.

Fatigue har en negativ inverkan på vardagen och kan leda till en lägre nivå av fysisk aktivitet, högre skolfrånvaro samt lägre självskattad hälsorelaterad livskvalitet.

Oftast värdefullt med samarbete inom hela behandlingsteamet inklusive psykolog och kurator samt samverkan med skola och familj.

Insatser:

  1. Aktivitetsdagbok och/eller sömndagbok. Ger bättre överblick över vardagen. Utvärderas med fördel tillsammans med arbetsterapeut.
  2. Råd kring sömn och goda sömnvanor. Information om skärmtid och hur den kan påverka sömnen.
  3. Aktivitetsbalans att få hjälp med strategier för att spara energi.
  4. Balans mellan aktivitet och vila för att klara vardagen.