Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-13
|
Författare: Malin Höglund och Malin Jönsson

Undersköterska och barnsköterska

Barnsköterskan har ofta en nära relation med patienten och familjen. Kontakten ger en möjlighet att på ett bra sätt förstå problem och förmågor i vardagen som patient och familj har. Fokus blir mer inriktat på omvårdnad och livsfaktorer och i mindre grad på medicinska frågor. Patientens perspektiv stärks och bevakas i vården.

Arbetsuppgifter

 • Förberedelser och information inför procedurer”Beredd på behandling” – ett viktigt begrepp
  ex. injektioner, provtagning, röntgen, MRT, narkos, lustgas och sedering, mottagningsbesök.

 • Avledning
  Patientnära avledning under procedurer.

 • Bearbetning
  Efter besked om diagnos, till följd av procedurer eller händelser,
  ofta konkret med t.ex. lek för yngre patienter men mer verbalt för äldre patienter, utvärdering och förbättring för framtida behov.

 • Information
  Klinikanpassad informationsväska för nydiagnostiserade, lokala hemsidor, appar, Barnreumaregistret med patientportal och informationsmaterial.

 • Min stora dag
  Information till lämpliga patienter och familjer.

 • Vårdkoordinator
  ex. sammottagningar, remisspatienter, vårdtillfällen, narkoser, lustgasinjektioner.

 • Delegeringar
  Med personlig delegering kan barnsköterskan utföra olika vårdinsatser som t.ex. lustgasbehandling, blodprovstagning och telefonrådgivning.